Presidium 17 september 2012 18:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Proces begrotingsbehandeling : 1. Vrijdag 21 september 2011 (uiterlijk): begroting beschikbaar. 2. Maandag 24 september 2011: technische toelichting. 3. Maandag 1 oktober 2011 (uiterlijk): indienen schriftelijke vragen. 4. Woensdag 10 oktober 2011: beantwoording schriftelijke vragen. 5. Woensdag 31 oktober 2011 (19.30 uur) behandeling in raadsbrede commissievergadering. 6. Woensdag 7 november 2011 (19.30 uur): raadsbehandeling.
  vergroten verkleinen laden...
 • 1. Werkbezoek raad aan de brandweer: 25 september 2012 (brandweerkazerne Bastiondreef) vanaf 17.00 tot 19.30 uur. 2. Regionale raadsconferentie over de inrichting van de lokale rekenkamer(functie): 26 september 2012 (locatie Fort Kijkduin) vanaf 15.30 uur tot 20.30 uur. 3. Gast van de raad: 1 oktober. 4. Uitleg exploitatie Zeestad (besloten bijeenkomst): 2 oktober 2012, locatie volgt. 5.Bestuurlijke uitwisseling met gemeentebestuur Texel (op Texel): 5 oktober 2012 vanaf 12.30 uur (vertrek boot) tot 21.00 uur. 6. Over de kook: 9 oktober 2012 (vanaf 17.00 uur). 7. Workshop E&Y ‘Wet Werken naar Vermogen’: 10 oktober 2012. 8. Bestuurlijke regiolezing voor raads- en collegeleden: 18 oktober 2012 op Texel.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsvergaderingen van 25 juni en 9 juli 2012 worden (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 17 september 2012 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen. Tevens wordt de e-mail van de Stadspartij Den Helder besproken (als bijlage bij deze agenda opgenomen, kenmerk: IR12.0270) die gaat over de commissie MO.
  vergroten verkleinen laden...
 • Volgens het jaarplan 2012 wordt in het tweede halfjaar een themawerkbezoek gepland naar een nader te benoemen bestemming. Een werkbezoek aan een andere kustgemeente is daarbij als optie aangegeven met als doel inzage in economisch toerisme. In verband hiermee wordt voorgesteld een werkbezoek aan de gemeente Vlissingen te laten plaatsvinden op vrijdag 9 november 2012 (onder voorbehoud van ontvangstmogelijkheid). Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met een werkbezoek van de gemeenteraad en het college van b&w aan de gemeente Vlissingen op vrijdag 9 november 2012 .
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...