VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 12-10-2015 18:00 uur


Commissiekamer 2
1
1
0
1
4
2
2
2
1
Raadzaal
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage