VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 26-01-2015 18:00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
3
2
1
1
0
1
1
1
0
Algemene bijlage
Agenda presidium 260115.pdf (pdf, 28.5 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage