VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 24-06-2019 18:00 uur


Commissiekamer 2
0
1
0
0
0
1
5
0
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage