VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 06-05-2019 18:00 uur


Commissiekamer 2
2
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage