VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 28-09-2020 18:00 uur


Raadzaal
0
1
1
2
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage