VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 13-09-2021 18:00 uur


Raadzaal
2
1
1
0
0
1
0
1
1
3
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage