Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • In het verlengde van het Uitwerkingsplan Stadshart en het visiedocument Willemsoord hebben Zeestad CV/BV, Willemsoord BV en schouwburg De Kampanje in gezamenlijkheid een businesscase opgesteld voor de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord. In het vierde kwartaal van 2011 vond bestuurlijke afstemming plaats. De AvA’s van Zeestad en Willemsoord hebben inmiddels ingestemd met de businesscase. Het college van burgemeester en wethouders wordt op een later stadium gevraagd garant te staan voor de lening van Willemsoord (€ 6 mln). Voordat het college hierover een besluit neemt, wordt dit in de vorm van een wensen- en bedenkingenbesluit voorgelegd aan de Raad. Vooruitlopend op het definitieve besluitvormingsproces wordt de raad thans geïnformeerd over de businesscase schouwburg. Een eerste bespreking heeft plaatsgevonden in de gecombineerde commissievergadering van 28 november 2011.
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...