VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 12-12-2007 00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage