VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 16-06-2008 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
4
3
3
3
3
4
0
0
0
Algemene bijlage
plaza-16-juni-2008.mp3 (mp3, 162,30 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage