VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 12-01-2009 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
2
1
1
0
Algemene bijlage
commissie in de plaza 12 januari 2009.mp3 (mp3, 30.92 MB)
Besluitenlijst Bestuur en Middelen 12 januari 2009.pdf (pdf, 14.67 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage