VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 23-11-2009 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
4
2
2
4
2
1
1
0
Algemene bijlage
trouwz comm 23nov09.mp3 (mp3, 121.74 MB)
Besluitenlijst BenM 23 november 2009.pdf (pdf, 17.75 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage