VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 07-12-2009 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
3
3
1
2
4
1
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst BenM 7 december 2009.pdf (pdf, 17,02 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage