VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 08-06-2009 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
7
5
1
1
0
Algemene bijlage
080609 trouwzaal.mp3 (mp3, 80.53 MB)
Besluitenlijst commissie BenM 8 juni 2009.pdf (pdf, 13.28 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage