VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 19-09-2011 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
3
4
1
1
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst BenM 19 september 2011.pdf (pdf, 5,74 KB)
trouwzaal 19 sept 2011.mp3 (mp3, 112,40 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage