VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 24-10-2011 20:15 uur


Raadzaal
0
0
1
3
4
1
1
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst 12 BenM 24 oktober 2011.pdf (pdf, 17,86 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage