VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 28-11-2011 20:15 uur


Raadzaal
0
0
1
5
2
1
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst BenM 28 november 2011.pdf (pdf, 29.47 KB)
Bijlage besluitenlijst BenM 28 november 2011.pdf (pdf, 109.2 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage