VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 24-06-2013 19:30 uur


Commissiekamer 2
0
0
1
3
3
2
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst BenM 24 juni 2013.pdf (pdf, 92,25 KB)
20130605 bestuurlijke planning.pdf (pdf, 149,83 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage