VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 09-12-2013 19:30 uur


Commissiekamer 2
0
0
1
3
3
5
5
2
2
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst BenM 9 december 2013.pdf (pdf, 107,34 KB)
20131121 bestuurlijke planning.pdf (pdf, 141,63 KB)
moties en amendementen 1e, 2e en 3e.pdf (pdf, 159,71 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage