VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 07-12-2015 19:30:00 uur


Commissiekamer 2
0
0
1
3
3
3
5
3
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst commissie BenM van 7 december 2015.pdf (pdf, 91.7 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage