VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 24-08-2015 19:30:00 uur


Commissiekamer 2
0
0
1
2
3
3
5
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst BenM 24 augustus 2015.pdf (pdf, 67.5 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage