VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 24-10-2016 19:30 uur


Commissiekamer 1
1
0
1
4
2
2
2
2
2
2
2
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst commissie BenM 24 oktober 2016.pdf (pdf, 90,62 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage