VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 08-06-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
4
0
Algemene bijlage
Spoorboekje Kadernota 2017-2020.pdf (pdf, 93,06 KB)
Besluitenlijst commissie BenM 8 juni 2016.pdf (pdf, 56,96 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage