VergaderingVergadering van Raadscommissie Bestuur en Middelen
Datum: 11-10-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
3
3
3
3
3
3
3
0
0
Algemene bijlage
Memo behandeling programmabegroting 2024 (pdf, 259,62 KB)
Besluitenlijst 16 BenM 11 oktober 2023 (pdf, 76,42 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage