VergaderingVergadering van Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer
Datum: 24-09-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
1
1
0
Algemene bijlage
Presentatie inrichting zuidrand De Schooten 24 september 2012..pdf (pdf, 176,81 KB)
Besluitenlijst commissie Senb 24 september 2012..pdf (pdf, 5,51 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage