Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 11 januari 2016 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor het opwaarderen van de parkeergarage Koninckshoek is een budget van € 749.000,- beschikbaar gesteld. Binnen dit budget is € 125.000,- bestemd voor een sprinklerinstallatie. De Veiligheidsregio heeft echter aangegeven dat de sprinklerinstallatie zelf voedend moet zijn om te kunnen voldoen aan de brandveiligheidseisen. Voor het installeren van een zelfstandige sprinklerinstallatie is een aanvullend budget benodigd van € 350.000,-. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In navolging van het ambitiedocument 'De Huiskamer van de Stad' biedt het college van burgemeester en wethouders thans de Visie op de Stationslocatie ter vaststelling aan. Deze visie is tot stand gekomen aan de hand van een uitgebreid participatieproces. Op basis van de Visie op de Stationslocatie wordt een ontwerp voor de stationslocatie opgesteld en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart voor het gebied. In het collegeprogramma is de vaststelling van het bestemmingsplan voorzien in het tweede kwartaal van 2017. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)