Nieuwe burgemeester

Den Helder zoekt een nieuwe burgemeester!

Wegens het vertrek van burgemeester Schuiling naar de gemeente Groningen is per 1 oktober 2019 een vacature voor een burgemeester ontstaan. De functie wordt nu waargenomen.

De gemeenteraad heeft in 2019 een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Den Helder. Welke eigenschappen heeft onze burgemeester nodig om Den Helder nog verder door te ontwikkelen naar de zorgzame, vitale en leefbare gemeente die we willen zijn? Met deze profielschets willen we niet alleen laten zien wat voor burgemeester goed bij Den Helder zou passen: we geven ook weer waarom Den Helder zo’n fantastische gemeente is om burgemeester van te zijn en wat specifieke uitdagingen voor de toekomst zijn.

Ter versterking van deze profielschets is de Helderse bevolking geraadpleegd. De resultaten van deze peiling zijn meegenomen in de profielschets. Op 1 september 2020 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de vernieuwde profielschets 2020. Hiermee kan de sollicatieprocedure voortgezet worden.

Met ingang van 8 september 2020 is de vacature opengesteld. Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.

Een en ander kunt u ook nalezen op de website van Provincie Noord-Holland via deze link.