nieuwsberichten

In verband met het coronavirus en de recente maatregelen die daarmee verband houden, zijn met de voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters afspraken gemaakt over het democratische proces tot 6 april 2020. Besloten is de commissievergaderingen van 23 maart 2020 en andere fysieke bijeenkomsten te laten vervallen en tot nadere orde uit te stellen. De gemeenteraad blijft nog altijd in de gelegenheid om informatieve of schriftelijke vragen op grond van het Reglement van orde te stellen; hierin is geen wijziging opgetreden.

Concreet betekent het dat voor de komende periode alle geplande bijeenkomsten voor en van de gemeenteraad komen te vervallen.

Mocht het nemen van raadsbesluiten noodzakelijk zijn, dan wordt de gemeenteraad daarover in een later stadium geïnformeerd.

Periode: oktober 2019

Jaar geselecteerd: 2019

2020 2019
januari (0) februari (0) maart (0) april (0) mei (0) juni (1) juli (0) augustus (0) september (0) oktober (0) november (0) december (0)