Aangepast inspreken raadsvergadering

Gepubliceerd op: 15 april 2020 09:55

Bij digitale raadsvergaderingen kan gewoon ingesproken worden. Insprekers kunnen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de raadsgriffie en worden dan nader geïnstrueerd hoe in te spreken.

Contact met de griffie kan via 0223-678105 of griffie@denhelder.nl