Algemene Beschouwingen Kadernota 2020-2023

Gepubliceerd op: 28 juni 2019 09:15

Op 8 juli 2019 behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2020-2023. De Algemene Beschouwingen van de fracties zijn te raadplegen onder het kopje 'Vergaderingen'.