Begroting aangenomen

Gepubliceerd op: 08 november 2018 10:55

  • De bezuiniging van het Community college van € 70.000,- en het verhogen van de bezuiniging Onderwijsachterstandenbeleid € 70.000,- is geschrapt.
  • Ook de bezuiniging deskundigheidsbevordering, € 37.000,- ten laste van de post 'onderwijsachterstandenbeleid" is geschrapt.
  • De LOS krijgt een eenmalige subsidie ten behoeve van de verhuizing ten laste van de post 'nader in te vullen nieuw beleid 2019'
  • en de bezuiniging op sportverenigingen van € 14.000,- ten laste van het budget 'onderwijsachterstandenbeleid' is ook geschrapt.

Tevens heeft het college nog enkele toezeggingen gedaan.