Commissievergaderingen 9 januari

Gepubliceerd op: 08 januari 2024 13:01

Op dinsdag 9 januari om 19.30 uur vergaderen de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling- en beheer.

De vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen vindt plaats in de raadzaal. De (voorlopige) agenda vermeldt het volgende:

- Voorstel tot het vaststellen van het koersdocument retail;
- Voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Helders Perspectief 2024-2027;
- Voorstel tot het vaststellen van de Horecavisie Den Helder.

De vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling vindt plaats in de Razende Bol. De (voorlopige) agenda vermeldt het volgende:

- Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2024.

De vergadering van de raadscommissie Stadsontwikkeling- en beheer vindt plaats in de Trouwzaal. De (voorlopige) agenda vermeldt het volgende:

- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 1.023.500,- voor het fietsvriendelijk aanpassen van 11 rotondes;
- De regionale samenwerking met betrekking tot de bereikbaarheid.

De vergaderingen worden gehouden in de vergaderzalen in gebouw 66 op Willemsoord.

Spreekrecht
Bij de vergaderingen kan worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de raadsgriffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@denhelder.nl of telefonisch via nummer 0223-678105.

Kijk voor een uitgebreide toelichting op genoemde agendapunten, voor de definitieve agendaoverzichten en voor informatie over spreekrecht op deze pagina.

Werk aan de winkel