Den Helder tekent gemeentelijk manifest

Gepubliceerd op: 18 april 2023 12:04

Tijdens de raadsvergadering van 17 april 2023 werd het gemeentelijk manifest van Den Helder vastgesteld. Dit manifest vormt de basis voor de samenwerking binnen de raad, tussen de raad en het college, met de griffie en met het team van ambtenaren. Het manifest dient als fundament waar de organisatie met elkaar op kan voortbouwen.

Speciaal voor deze gelegenheid was Anja Lelieveld (Hoofd Inrichting Openbaar Bestuur) namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig. Zij sprak de zaal toe en benadrukte dat het vanaf nu vooral gaat om de praktijk, dus van woorden naar werkelijkheid toe werken.

Na vaststelling werd het manifest ondertekend door de fractievoorzitters, gemeentesecretaris Marc Pothast (namens de ambtelijke organisatie), griffier Menno Huisman (namens de griffie) en burgemeester Jan de Boer (namens de raad en het college van burgemeester & wethouders). Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag lichtte voorafgaand aan de besluitvorming toe niet 100% achter het manifest te staan en tekende niet.

Voor de formele vaststelling spraken ook verschillende andere raadsleden de zaal toe, waaronder fractievoorzitter Dina Polonius (CU): "Met dit manifest laten we zien dat we vóóruit willen. Natuurlijk gaat niet altijd alles goed en in het verleden zijn er ook wel dingen behoorlijk misgegaan. Maar voortdurend terugkijken heeft geen zin. Het gaat erom dat we samen aan de toekomst werken. Dit manifest is een behulpzame start."

Bekijk het manifest.

Het gemeentelijk manifest ondertekend
De fractievoorzitters, burgemeester Jan de Boer, gemeentesecretaris Marc Pothast en griffier Menno Huisman ondertekenden het manifest. Foto: Peter van Aalst.