Extra commissievergadering

Gepubliceerd op: 04 februari 2019 09:25

Op de agenda een tweetal punten:

- Voorstel met betrekking tot het scenario-onderzoek stadhuis Den Helder

In het coalitieakkoord 2018 - 2022 zijn de uitgangspunten voor de gemeentelijke huisvesting beschreven. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders een scenario-onderzoek uitgevoerd waarin voor de tijdelijke huisvesting vier en voor de structurele huisvesting drie scenario's zijn verkend. Het college stelt voor de tijdelijkheid huisvesting te realiseren op Kerkgracht 1 en Verkeerstorenweg 3. Als structurele oplossing wordt voorgesteld het stadhuis te realiseren in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

- Actieplan Helderse winkelgebieden

De commissie bespreekt met het college van burgemeester en wethouders het gezamenlijk actieplan Helderse winkelgebieden 'Jutten in Den Helder'. Het college zal de bevindingen betrekken in het vervolgtraject.

De vergadering vindt plaats op de drs. F. Bijlweg 20 en is openbaar. Voor inspreken en meer informatie over deze vergadering kunt u verderop kijken op deze website.