Gemeenteraadsverkiezingen 2022: StemWijzer – oproep aan partijen

Gepubliceerd op: 24 september 2021 12:20

De gemeente is begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen op 16 maart 2022. Voor de communicatie en voorlichting aan de inwoners maken we onder andere gebruik van de StemWijzer: een online test die gebruikers laat zien met welke politieke partij(en) ze de meeste overeenstemming hebben. De StemWijzer wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Op woensdag 10 november 2021 wordt een workshop gehouden. Alle partijen die voornemens zijn deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Mocht u nu niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, maar wel gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, dan wordt u verzocht zich uiterlijk 14 oktober 2021 te melden bij de raadsgriffie via griffie@denhelder.nl. U ontvangt dan vervolgens een afzonderlijke uitnodiging voor de workshop.