Ideeënmarkt voor inwoners

Gepubliceerd op: 28 juli 2022 19:07

Voor wie?
De ideeënmarkt is vooral voor onze inwoners. De gemeenteraad organiseert de ideeënmarkt omdat zij graag inwoners op een creatieve en constructieve manier wil betrekken bij de besluitvorming van de raad.
Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid om een idee te presenteren tijdens de ideeënmarkt, tenzij zij een idee presenteren dat valt buiten de eigen bedrijfsmatige activiteiten en direct ten goede komt aan de Helderse samenleving. Ideële organisaties (non-profit) zijn welkom, waarbij het wel de bedoeling is dat de ideeën direct ten goede komen aan de Helderse samenleving.


Waarom een ideeënmarkt?
De ideeënmarkt is bedoeld om de betrokkenheid van de inwoners van Den Helder bij de politiek te vergroten en om de kennis en invloed van de inwoners beter te benutten. De raad wil onderzoeken of een ideeënmarkt een geschikt middel hiertoe is. U bent van harte welkom aanwezig te zijn. Met of zonder idee. Alleen meepraten en/of meeluisteren mag ook.

Hoe werkt de ideeënmarkt?
Een ideeënmarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt met kraampjes/tafels, waarachter inwoners staan die een idee hebben voor de gemeente. Alle deelnemers krijgen de mogelijkheid om in drie minuten hun idee te pitchen (niet verplicht). Vervolgens lopen raadsleden over de markt. Het is aan de deelnemers om raadsleden te overtuigen van hun ideeën. Als een raadslid enthousiast raakt van het idee, kan hij of zij dat idee adopteren. Het raadslid sluit dan samen met de initiatiefnemer een overeenkomst, waarbij zij samenwerken aan een motie (een formeel middel om een discussiepunt voor te leggen in een vergadering).

Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanmelden kan door dit inschrijfformulier in te vullen t/m 12 september 2022.