Maatregelen coronavirus

Gepubliceerd op: 16 maart 2020 13:55

Besloten is de commissievergaderingen van 23 maart 2020 en andere fysieke bijeenkomsten te laten vervallen en tot nadere orde uit te stellen. De gemeenteraad blijft nog altijd in de gelegenheid om informatieve of schriftelijke vragen op grond van het Reglement van orde te stellen; hierin is geen wijziging opgetreden.

Concreet betekent het dat voor de komende periode alle geplande bijeenkomsten voor en van de gemeenteraad komen te vervallen.

Mocht het nemen van raadsbesluiten noodzakelijk zijn, dan wordt de gemeenteraad daarover in een later stadium geïnformeerd.