Noordhollandse regiobijeenkomst Gebiedsagenda Wadden 2050

Gepubliceerd op: 06 februari 2019 07:30

Gebiedsagenda Wadden 2050

Volgend jaar is het 10 jaar geleden dat de Waddenzee werd aangewezen als Werelderfgoed. Er vond een omslag plaats in het denken over hoe de kwaliteiten van de Waddenzee en het omliggende gebied beter te benutten zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het Waddengebied als geheel. Tegelijk leiden nieuwe ontwikkelingen tot nieuwe opgaven en kansen voor het Waddengebied. Klimaatverandering, de energietransitie, de ontwikkeling naar een circulaire economie, krimp, nieuw technologische ontwikkelingen, morfologische ontwikkelingen en een toename van de recreatie en toerisme.

Hoe gaan we om met de bescherming én ontwikkeling van dit gebied in combinatie met deze nieuwe ontwikkelingen? Met de Gebiedsagenda Wadden 2050 willen we met alle partijen – overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties – deze vraag beantwoorden door gezamenlijk de koers uit te zetten voor de toekomst. De Gebiedsagenda biedt het gezamenlijk kader voor het toekomstig Waddenbeleid en een bouwsteen voor de nieuwe omgevingsvisies en uitvoeringsprogramma's.

Voorbereiding

Onder leiding van de Stuurgroep Gebiedsagenda Wadden 2050 wordt gewerkt aan de Gebiedsagenda. Zo zijn op het gebied van Leefbaarheid, Bereikbaarheid, Economie, Havens, Natuur, Energie en Landschap discussiepapers opgesteld. Samen met diverse betrokkenen worden ontwikkelingen en opgaven voor het Waddengebied in kaart gebracht. Naast input uit ambtelijke werkbijeenkomsten is het nu tijd om ook met o.a. gemeenteraadsleden in gesprek te gaan over wat bestuurders zien als de belangrijkste opgaven.

Regiobijeenkomsten

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het Waddengebied, welke koers willen we met elkaar gaan varen? Wat betekent de Gebiedsagenda voor u als vertegenwoordiger van uw gemeente, provincie of waterschap? Hierover wil de Stuurgroep graag met u in gesprek tijdens drie regiobijeenkomsten. Naast deze bijeenkomst worden er ook bijeenkomsten gehouden voor Groningen (24 januari) en Fryslân (28 februari).

Genodigden en programma

Voor de bijeenkomsten worden de leden van de Provinciale Staten van de drie Waddenprovincies, de verantwoordelijke wethouders en gemeenteraadsleden van de Waddenkustgemeenten en eilandgemeenten en de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de vier waterschappen uitgenodigd.

 Bekijk www.gebiedsagendawadden2050.nl voor meer informatie over de Gebiedsagenda.