Formateursduo benoemd

Gepubliceerd op: 26 april 2022 10:04

Vrijdag 22 april rondde informateur Boelema Robertus zijn opdracht af en overhandigde zijn advies aan Beter voor Den Helder. Zijn advies was om een team formateurs te benoemen die een breed formatieproces starten in de vorm van een startconferentie. De rol van de formateurs is het leiden van gesprekken tussen beoogde coalitiepartners. Tijdens het formatieproces worden afspraken gemaakt over de inhoud van het bestuursakkoord en de voordracht van wethouders.