Vergadering commissie Bestuur en Middelen verplaatst naar 18 juni

Gepubliceerd op: 05 juni 2018 08:30

De vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van woensdag 20 juni 2018, waarin de jaarrekening 2017 en de eerste tussenrapportage 2018 worden behandeld, wordt verplaatst naar maandag 18 juni 2018. Het aanvangstijdstip van de vergadering is met een half uur vervroegd naar 19.00 uur.