Voortgangsupdate Kadernota 2025-2028

Gepubliceerd op: 25 juni 2024 13:06

Op donderdag 13 juni jl. is de behandeling van de Kadernota 2025-2028 gestart met het uitspreken van de algemene beschouwingen. Hiermee is de meningsvormende fase begonnen en de informatiefase afgerond.

In de kadernota staan onder meer de plannen voor de komende jaren en hoe deze betaald gaan worden. Bij de algemene beschouwingen op 13 juni hebben de verschillende fracties hun mening gegeven over de voorgenomen plannen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop gereageerd.

Besluitvormende fase

Na de meningsvormende fase begint de besluitvormende fase. De fracties leveren dan onder meer voorgenomen moties en amendementen in. Het college van burgemeester en wethouders geeft hierop een preadvisering (een advies voordat er een besluit is genomen). Na een laatste overleg van de fracties vindt vervolgens de behandeling en vaststelling van de Kadernota 2025-2028 plaats in een extra raadsvergadering op maandag 8 juli 2024.

Vergaderingen volgenĀ 

De vergadering van 13 juni is terug te kijken via: https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/13-juni/19:30. Via deze link kunt u ook de algemene beschouwingen van de fracties nalezen.

De vergadering van 8 juli kunt u live volgen via de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.denhelder.nl/. Als u gebruik wilt maken van uw spreekrecht, meld u zich dan aan bij de raadsgriffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@denhelder.nl of telefonisch via nummer 0223-678105.

Kadernota