Overzicht Raadsinformatiebrief

Hier vindt u de raadsinformatiebrieven

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
12-09-2019 RI19.0086: Overname Jeugdhulpaanbieder Lijn5.pdf
Ter kennisname
04-09-2019 RI19.0078: Convenant regionale Verwijsindex VIN.pdf
Ter kennisname
21-08-2019 RI19.0067: Archief KPIs 2019.pdf
Ter kennisname
21-08-2019 RI19.0068: Ondernemerspeiling.pdf
Ter kennisname
17-07-2019 RI19.0049 update warmtenet Den Helder.pdf
Ter kennisname
17-07-2019 RI19.0054 Bestuurlijke vernieuwing in raads- en collegevoorstellen.pdf
Ter kennisname
17-07-2019 RI19.0058 Proces Helders Perspectief.pdf
Ter kennisname
17-07-2019 RI19.0059 Stand van zaken nieuwe erfgoedorganisatie.pdf
Ter kennisname
17-07-2019 RI19.0060 beslissing bezwaarschr tegen verleende omg.vergunningen kamergewijze verhuur Kruiszwin.pdf
Ter kennisname
03-07-2019 Bijlage bij raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire (RI19.0050).pdf
03-07-2019 RI19.0050: Meicirculaire: Onderuitputting bij het Rijk..pdf
Ter kennisname
03-07-2019 RI19.0052: Principeverzoek coffeeshop Aktama voor vestiging aan Industrieweg 1B.pdf
Ter kennisname
01-07-2019 RI19.0047: Asbestbesmetting kleedkamers sportpark De Linie.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RI19.0031: Jaarrekening Willemsoord BV 2018.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RI19.0043: Port of Den Helder jaarrekening 2018.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RI19.0046: Gemeentelijk Verslag Wet Kinderopvang 2018.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 bijlage bij RI19.0043: Port of Den Helder jaarrekening 2018 definitief.pdf
27-06-2019 Bijlage RI19.0031 Jaarrekening Willemsoord.pdf
19-06-2019 RI19.0033: Huren vastgoed Willemsoord.pdf
Ter kennisname
13-06-2019 RI19.0044: Jaarrapportage afval 2018 gemeente Den Helder.pdf
Ter kennisname
07-06-2019 RI19.0039: Uitvoering motie CDA beleidskader huisvesting arbeidsmigranten.pdf
Ter kennisname
29-05-2019 RI19.0036: Wmo aanbesteding hulpmiddelen.pdf
Ter kennisname
29-05-2019 RI19.0041: Verhogen bijdrage nieuwbouw clubhuis Rugbyclub Den Helder.pdf
Ter kennisname
29-05-2019 RI19.0038 Gevolgen vervallen tarief OZB gebruik niet woningen en gevolgen amendement Omtzigt.pdf
Ter kennisname
09-05-2019 RI19.0024: Oprichting nieuwe erfgoedorganisatie.pdf
Ter kennisname

Overzicht pagina's

( 1 - 25 van 54 documenten)