Portaal

Live uitzending

Nieuwe widget Slideshow

Rij die niet klopt

Nieuwsberichten

Kerstreces

16 december 2020 08:35

De Helderse gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen onder de noemer 'Helderberaad'. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zijn alle vergaderingen voorlopig digitaal. Vanaf 15 december is er geen Helderberaad vanwege het kerstreces. De eerstvolgende vergaderingen van de raadscommissies zijn op 11, 12 en 13 januari. De gemeenteraad vergadert voor het eerst weer op 25 januari.

Lees meer

Raad Den Helder kiest De Boer als nieuwe burgemeester

09 december 2020 21:55

De heer J.A. (Jan) de Boer wordt de nieuwe burgemeester van Den Helder. Althans, als het aan de gemeenteraad van Den Helder ligt. Die besloot woensdagavond 9 december de heer De Boer aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te worden benoemd. Als die een klap geeft op de aanstelling kan de heer De Boer begin maart aantreden als nieuwe burgemeester van Den Helder.

Lees meer

Commissie- en raadsvergaderingen weer digitaal

26 oktober 2020 08:15

Per direct vergaderen de raad en de raadscommissies weer digitaal. De fractievoorzitters/het Presidium heeft hiertoe besloten vanwege onder meer het groeiende aantal coronabesmettingen, de wens van raads-, commissie- en collegeleden om niet meer fysiek te vergaderen wegens besmettingsgevaar en het feit dat niet aan een fysieke vergadering kan worden deelgenomen als één van je huisgenoten ziekteverschijnselen heeft, terwijl dit digitaal wel kan.

Lees meer

Bijeenkomst pers en politieke partijen over de Algemene Beschouwingen

26 juni 2019 15:15

Lees meer
Meer nieuws

Kalender