Organisatie

In een gemeente is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert.

De gemeenteraad: gekozen volksvertegenwoordigers

De leden van de gemeenteraad (ook wel de raad genoemd) worden om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van Den Helder, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De leden van één partij in een gemeenteraad vormen samen een fractie, met als belangrijkste woordvoerder de fractievoorzitter. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester geen stemrecht.