Contact

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad en de raadscommissies. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Daarnaast heeft de raad een volksvertegenwoordigende en controlerende functie. De raadsleden worden bij deze werkzaamheden bijgestaan door de raadsgriffie.

Ook voor u van belang

De raadsgriffie kan ook voor u van belang zijn. Verschillende organisaties en instellingen nodigen raadsleden uit voor hun bijeenkomsten. Om nu te voorkomen dat raadsleden uitgenodigd worden voor meerdere bijeenkomsten op hetzelfde tijdstip, worden degenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie uitgenodigd vooraf contact op te nemen met de raadsgriffie, tel. 14 0223 of per email griffie@denhelder.nl.