Grote opkomst bij werkbezoek politiebureau Bastiondreef over veiligheid

Gepubliceerd op: 02 april 2024 15:04

Op donderdag 21 maart vond een geslaagde informatieavond plaats op locatie van het politiebureau aan de Bastiondreef. Met 27 raads- en commissieleden was er een mooie opkomst én grote betrokkenheid: er werden veel vragen gesteld, wat resulteerde in een levendige interactie, vooral tijdens de presentaties van de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Als juridisch beleidsadviseur was Marjolein Scholte betrokken bij deze avond en het programma. Ze kijkt terug op een waardevolle avond. Marjolein: "De politie gaf een toelichting op het basisteam Den Helder, hun prioriteiten, capaciteit en werkzaamheden. Daarna volgde een bespreking van de veiligheidscijfers van 2023, inclusief de top 10 van incidenten in Den Helder en recente gebeurtenissen op Willemsoord, voornamelijk gerelateerd aan horeca. Er werd ook uitgelegd hoe de politie reageert op deze incidenten; dat leidde tot een uitgebreide uitwisseling van vragen en antwoorden."

Preventief fouilleren
"Daarna besprak de Officier van Justitie het preventief fouilleren en de noodzaak van het instellen van een veiligheidsrisicogebied - een voorstel dat door sommige politieke partijen werd ondersteund. Daarbij werd benadrukt dat preventief fouilleren een zwaar instrument is, dat niet zomaar wordt ingezet en waar veel capaciteit voor nodig is. Daarnaast werd aangegeven dat de actuele situatie in Den Helder nog geen aanleiding heeft gegeven voor dergelijke maatregelen."

Samenwerking en verbinding
Tot slot presenteerde team OOV (Openbare Orde en Veiligheid) hun inspanningen om het uitgaansleven in Den Helder zo veilig en plezierig mogelijk te maken. Marjolein: "Dat gebeurt in samenwerking met horecaondernemers, politie en andere belanghebbenden. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere het nieuwe horecaconvenant, collectieve horecaverboden en preventieprojecten. Uitgangspunt is steeds het principe van samenwerking en verbinding. Tot slot werden de rol en taken van de BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) toegelicht, met name met betrekking tot overlast op Willemsoord. Uiteindelijk zijn we onder andere door de vele vragen wel wat uitgelopen in de tijd, maar dat was in dit geval dus alleen maar positief!"

Werkbezoek politie
Werkbezoek politiebureau Bastiondreef Den Helder