Vergaderingen

De gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen in een driewekelijkse cyclus onder de naam ‘Helderberaad’. Alle vergaderingen vinden plaats in gebouw 66 op Willemsoord. De standaard begintijd is 19.30 uur.

De vergadering van de gemeenteraad wordt altijd uitgezonden in beeld en geluid. Bij de commissievergaderingen kunt u meeluisteren (niet meekijken). Van alle vergaderingen worden opnames gemaakt die u via deze site kunt terugzien en/of -luisteren.

Bekijk het vergaderschema van 2024

Bestuurlijke termijnkalender
Naast de agenda met vergaderingen is er ook een bestuurlijke termijnkalender. Hierin staan aanstaande onderwerpen in de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. Deze planning is altijd onder voorbehoud van wijzigingen: als u zeker wilt weten wanneer een onderwerp op de agenda staat, dan kunt u het vergaderoverzicht bekijken of contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@denhelder.nl of 14 0223.

Hieronder de actuele agenda's.

Bestuursorganen

Raadscommissie Bestuur en Middelen

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer

Regionale raadscommissie Noordkop

Beeldvorming van de Regionale Raadscommissie Noordkop

Beeldvormende avond Raadzaal

Beeldvormende avond Trouwzaal

Beeldvormende avond Razende Bol

 
Gearchiveerde bestuursorganen