Overzicht Beantwoording raadsvragen

Overzicht beantwoording raadsvragen

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
17-07-2019 RV19.0052 Behoorlijk Bestuur over MFC 't Wijkhuis.pdf
Ter kennisname
17-07-2019 RV19.0053 Behoorlijk Bestuur over MFC de Boerderij.pdf
Bijlage is opvraagbaar (ivm AVG)
11-07-2019 RV19.0051 VVD over Jeugdzorg (inzicht in populatie en budgetten).pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RV19.0035: Behoorlijk Bestuur over financiering aanbouw MFC De Boerderij.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RV19.0045: Gemeentebelangen over De Nollen.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RV19.0046: Stadspartij en VVD over OZB sportclubs en dorpshuizen.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RV19.0047: PvdA over de onderwijssituatie bij Lyceum aan Zee.pdf
Ter kennisname
19-06-2019 RV19.0040: Beh Bestuur over functioneren van de GGZ n.a.v. incident rond persoon met verward gedrag.pdf
Ter kennisname
13-06-2019 RV19.0043: Begaanbaarheid strandopgangen en fietspaden in de Helderse duinen..pdf
Ter kennisname
13-06-2019 RV19.0044: Camperstandplaatsen Willemsoord.pdf

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 42 documenten)