Overzicht Beantwoording raadsvragen

Overzicht beantwoording raadsvragen

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
12-09-2019 RV19.0071: CDA over loopbrug Willemsoord.pdf
12-09-2019 RV19.0072: Seniorenpartij over de iepziekte.pdf
Ter kennisname
12-09-2019 RV19.0073: Behoorlijk Bestuur over Bestemmingsplan Hagendoornstraat.pdf
Ter kennisname
04-09-2019 RV19.0066: D66 over situatie op Willemsoord.pdf
Ter kennisname
04-09-2019 RV19.0065: Stadspartij over DHS Security BV.pdf
Ter kennisname
04-09-2019 RV19.0063: GroenLinks over tarief Gehandicaptenparkeerplaatsen.pdf
Ter kennisname
29-08-2019 RV19.0054 Stadspartij over initiatief van de Jac. P. Thijsseschool om zwemles aan te bieden..pdf
Ter kennisname
21-08-2019 RV19.0055: D66 over kostenstijging verstrekking en onderhoud Wmo middelen.pdf
Ter kennisname
21-08-2019 RV19.0057: Stadspartij over de verplaatsing van 'de Pinas' op Willemsoord.pdf
Ter kennisname
21-08-2019 RV19.0062: PVV over EHBO-lessen op middelbare scholen.pdf
Ter kennisname
21-08-2019 RV19.0060: Behoorlijk Bestuur over de openbare ruimte van Willemsoord.pdf
17-07-2019 RV19.0052 Behoorlijk Bestuur over MFC 't Wijkhuis.pdf
Ter kennisname
17-07-2019 RV19.0053 Behoorlijk Bestuur over MFC de Boerderij.pdf
Bijlage is opvraagbaar (ivm AVG)
11-07-2019 RV19.0051 VVD over Jeugdzorg (inzicht in populatie en budgetten).pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RV19.0035: Behoorlijk Bestuur over financiering aanbouw MFC De Boerderij.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RV19.0045: Gemeentebelangen over De Nollen.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RV19.0046: Stadspartij en VVD over OZB sportclubs en dorpshuizen.pdf
Ter kennisname
27-06-2019 RV19.0047: PvdA over de onderwijssituatie bij Lyceum aan Zee.pdf
Ter kennisname
19-06-2019 RV19.0040: Beh Bestuur over functioneren van de GGZ n.a.v. incident rond persoon met verward gedrag.pdf
Ter kennisname
13-06-2019 RV19.0043: Begaanbaarheid strandopgangen en fietspaden in de Helderse duinen..pdf
Ter kennisname
13-06-2019 RV19.0044: Camperstandplaatsen Willemsoord.pdf
29-05-2019 RV19.0033: D66 over parkeren rond de veerhaven.pdf
Ter kennisname
29-05-2019 RV19.0036: Behoorlijk Bestuur over MFC 't Wijkhuis.pdf
Ter kennisname
23-05-2019 RV13.0031: D66 over de nota Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017 - 2020.pdf
Ter kennisname
23-05-2019 RV19.0034: PVV over verbouwing Postkantoor.pdf
Ter kennisname

Overzicht pagina's

( 1 - 25 van 53 documenten)