Blind voor één dag in Den Helder

Blind voor één dag in Den Helder

  • 21 juni 2019 12:30 tot 14:00
  • locatie: Visio-locatie, Willemsoord 47 (gebouw 29a)
Direct opslaan in uw agenda

Koninklijke Visio is voor uw slechtziende en blinde inwoners een belangrijke organisatie bij visuele problemen. Als expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen maakt Visio meedoen weer mogelijk. Zoals u wellicht weet hebben we meerdere locaties verspreid in de regio Noord-Holland zoals in Heerhugowaard.

Als Visio willen we graag zorg en ondersteuning dichtbij aanbieden voor slechtziende en blinde mensen. Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen dat Visio is gestart met aanbieden van haar zorg op een locatie in de gemeente Den Helder.

Wat kunnen wij doen voor de inwoners van gemeente Den Helder?
Mensen van alle leeftijden die hinder ondervinden in hun dagelijks leven als gevolg van slechtziendheid of blindheid, zijn bij ons welkom. Ook mensen met een meervoudige beperking (bijvoorbeeld auditief of verstandelijk) bieden wij begeleiding op maat. Daarnaast heeft Koninklijke Visio  bijzondere expertise op het gebied van visuele problemen die ontstaan door hersenletsel. Wij horen vaak: had ik maar eerder geweten van Koninklijke Visio. En van de mogelijkheden, die er  zijn als de behandeling door mijn oogarts niet meer leidt tot verbetering van het zicht. Koninklijke Visio wil u graag informeren over de mogelijkheden voor slechtziende en blinde inwoners van de gemeente Den Helder. Dat willen we doen door u uit te nodigen voor een bijzondere lunch op vrijdag 21 juni op onze locatie op Willemsoord:

 

Blind voor 1 dag. Durft u de uitdaging aan?

Ik wil u en uw medewerkers/collega’s graag uitnodigen voor een bijzondere lunch vrijdag 21 juni op onze Visio locatie in Den Helder. In bijgevoegde uitnodiging leest u daar alles over.  Wij zien ernaar uit u dan te ontmoeten. Naast ontmoeting en informeren zamelen we met deze actie ook geld in voor het Oogfonds met als doel wetenschappelijk onderzoek naar oogaandoeningen mogelijk te maken. Of u nu wel of niet deelneemt aan de (gratis) lunch een vrijwillige donatie wordt zeer gewaardeerd. Meer informatie en doneren kan via https://www.blindvoor1dag.nl/evenement/willemsoord. Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

 

Contactgegevens van locatie Den Helder

Koninklijke Visio is te vinden aan Willemsoord 47, gebouw 29 A, 1781 AS Den Helder.

Voor vragen en correspondentie is onze afdeling Advies in Heerhugowaard bereikbaar via T 088 585 90 00, heerhugowaard@visio.org, Gildestraat 3, 1704 AG Heerhugowaard

 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag op 21 juni op Willemsoord.

Terug