Week van het Wonen

Week van het Wonen

  • 22 juni 2020 13:00 t/m 25 juni 2020 14:00
  • locatie: Digitaal/online
Direct opslaan in uw agenda

 

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet, is de jaarlijkse netwerkconferentie Wonen van de provincie Noord-Holland, die in april zou plaatsvinden, door de maatregelen in verband met het coronavirus helaas niet doorgegaan. Op korte termijn zit een dergelijk fysiek evenement er ook niet in. Toch willen we de vele uitdagingen op het gebied van wonen in onze provincie graag met u bespreken. Uit de korte enquête die we u hebben toegezonden bleek dat u ook behoefte daaraan heeft.

De provincie organiseert daarom van 22 tot en met 25 juni de Week van het Wonen. Deze week is er dagelijks van 13 tot 14 uur (en op donderdag ook om 10 uur) een digitaal wooncafé. Op maandag vindt de aftrap plaats met gedeputeerde Cees Loggen, over de actualiteit en de provinciale Woonagenda. De overige dagen zijn er 1 of 2 themasessies.

Het voorlopige programma vindt u hieronder, zodat u dit alvast in uw agenda kunt reserveren. U ontvangt tijdig een link voor de aftrap en de sessies. Wij nodigen u van harte uit voor deze Week van het Wonen en hopen u daar online te ontmoeten.

Programma Week van het Wonen 22 juni tot en met 25 juni 2020

Maandag 22 juni

Aftrap vanuit de provincie

13.00 - 14.00 uur

Vraaggesprek met Cees Loggen over thema’s als de Provinciale Woonagenda, regionale woonakkoorden en actualiteit rond woningbouw, corona en stikstof. Gespreksleider Tanja Morsheim (Platform 31) leidt het vraaggesprek en u wordt actief betrokken hierbij.

Dinsdag 23 juni

Themasessie: Natuurinclusief bouwen – door de ogen van een dier

13.00 - 14.00 uur

Aan de hand van het perspectief van vier dieren helpt landschapsarchitect Maike van Stiphout je ‘anders’ te denken. Hoe pakken we natuurinclusief ontwerpen en bouwen aan? Hoe combineren we het met klimaatadaptief bouwen? Wat zijn de kosten? En wat levert het op?
Door: Maike van Stiphout, DS Landschapsarchitecten

Woensdag 24 juni

Themasessie: Circulair (ver)bouwen

13.00 - 14.00 uur

Wat is circulaire woningbouw nu precies? Waarom en op welke manier is de circulaire economie eigenlijk interessant voor corporaties, vastgoedbeleggers, gemeenten en ontwikkelaars? Wat kan er allemaal al? Hoe kunt u deze mogelijkheden meer benutten of stimuleren? Tijdens de workshop komen deze vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden aan de orde.
Door: Annelies van der Nagel van Beyond Now

Donderdag 25 juni

Themasessie: Flexwonen

10.00 - 11.00 uur

De woningmarkt biedt te weinig mogelijkheden voor mensen die op korte termijn een woning nodig hebben, zogenaamde spoedzoekers. Dit betreft een zeer diverse doelgroep. Deze uiteenlopende doelgroepen vragen ook om verscheidenheid in de oplossingen, zowel tijdelijke als structurele oplossingen. We vinden het belangrijk om hier in het woningaanbod ruimte voor te creëren. De provincie helpt, samen met het Rijk, gemeenten en woningcorporaties hierbij via de Stimuleringsaanpak Flexwonen. Gemeenten en provincie kunnen hierover desgewenst afspraken maken in het woonakkoord.
Door: BZK en RvO/Expertteam woningbouw

Donderdag 25 juni

Themasessie: Provinciale Stimuleringsinzet voor versnelling gemeentelijke woningbouwproductie

13.00 - 14.00 uur

De provincie ondersteunt gemeenten bij de versnelling van hun woningbouwproductie. In dit onderdeel worden de ervaringen vanuit de regio’s Noord-Holland Noord en MRA gepresenteerd. Waar vragen zij in het merendeel van de gevallen ondersteuning bij? Wat zijn geconstateerde knelpunten en mogelijke oplossingen? Dit varieert van personele inzet, financiële middelen tot aan beleid. Deze inspiratiesessie biedt inzicht in de stimuleringsregeling en de mogelijkheden voor (overige) gemeenten om daar gebruik van te maken.
Door: Lex Brans e.a., MRA.

Met hartelijke groet,


Team Wonen
Provincie Noord-Holland

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Tessie Dijkers, dijkerst@noord-holland.nl

Terug

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 juni 2020, er zijn geen activiteiten 2 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 3 juni 2020, er zijn geen activiteiten 4 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 5 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 6 juni 2020, er zijn geen activiteiten 7 juni 2020, er zijn geen activiteiten
8 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 9 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 10 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 11 juni 2020, er zijn geen activiteiten 12 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 13 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 14 juni 2020, er zijn geen activiteiten
15 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 16 juni 2020, er zijn geen activiteiten 17 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 18 juni 2020, er zijn geen activiteiten 19 juni 2020, er zijn geen activiteiten 20 juni 2020, er zijn geen activiteiten 21 juni 2020, er zijn geen activiteiten
22 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 23 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 24 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 25 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 26 juni 2020, er zijn geen activiteiten 27 juni 2020, er zijn geen activiteiten 28 juni 2020, er zijn geen activiteiten
29 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten 30 juni 2020, er zijn één of meerdere activiteiten